לראות טוב באנשים יעזור לך ולכולם

לראות טוב באנשים יעזור לך ולכולם

הרצון שלך לראות תמיד את הטוב שבאנשים,
יגרום לך לראות ולחוש את הטוב שבך,
ויבנה את התדמית שלך בצורה חיובית ביותר

השאר תגובה