לנצח בשמחה – תניא

לנצח בשמחה – תניא

כלל גדול הוא בעבודת הבורא:

אי-אפשר לנצח את יצר-הרע אלא מתוך זריזות

הבאה משמחה ומפתיחת הלב וטהרתו מכל

נדנוד של דאגה ועצב, ולא מתוך עצלות וכבדות,

הבאות מעצבות ו’טמטום הלב’. למה הדבר דומה?

לשני אנשים המתאבקים זה עם זה, שאם האחד

ינהג בעצלות ובכבדות, ינוצח בקלות וייפול

גם אם הוא גיבור מחברו.

תניא פרק כו

השאר תגובה