אתר מרכז ניו יורק עוסק בשתי דברים עיקרים: מדריכים על ניו יורק ויהדות
למקסם את גובה החזרי המס בארה”ב

למקסם את גובה החזרי המס בארה”ב

החזר מס כתוצאה מהגשת דוח מס אף פעם לא הרשים אותי,

מהסיבה שאם ההחזר נובע מתשלומים שבוצעו ביתר (למשל עודף מקדמות או עודף ניכויים), אז גם אם תשים קוף על תוכנת הכנת דוח המס – התוצאה תהיה החזר מס של מה ששולם ביתר.

אז מה אני מנסה להגיד?
שניתן למקסם את גובה ההחזר אם מתאמצים לזהות אירועים שיש להם את הפוטנציאל להפחית את חבות המס בדוח (רשימה חלקית)

אירועים –למשל:
-הוצאות רפואיות: פרמיות ביטוח, מרשמים, ביקורי רופא, נסיעות עקב צרכים רפואיים
-ריבית על משכנתאות
– מסי נכסים real estate tax
-מסי מדינה state tax…(נחמד לדעת שמסים שמשולמים לניו יורק המדינה הם הוצאה מוכרת בחישוב המס הפדרלי)
-תרומות
-נזקים עקב גניבות (מסוימות) ונזקים אחרים (לא כזה רחב –יש תנאים)
-הוצאות רואה חשבון עבור הכנת דוח המס –גם הוצאה מוכרת
-הוצאה הקשורה לעבודה כשכיר ושלא ניתן בגינה החזר מהמעסיק
-הוצאות חיפוש עבודה (מדהים לא? לא קיים מקביל בפקודת מס ההכנסה הישראלית)
-הפקדות לפנסיה
-ריבית על הלוואה לסטודנט בשל לימודיו
-הוצאות מעבר עקב עבודה חדשה
-מיסים ששולמו בארץ –ניתן בתנאים מסוימים לבקש זיכוי כאן
-הוצאות בגין שמירה על ילדים בתנאי ששני ההורים עובדים –חלק (קטן….) מוכר
-רכישת בית לראשונה –מניב זיכוי נחמד ממס

והכל בכפוף למגבלות ולתנאים המנויים בחוק

אז העבודה הקשה האמיתית היא זיהוי האירועים המנויים מעלה (ויש עוד..אני פשוט עייף) ושליפה של מסמכים המתעדים סכומים ותאריכים

בברכת החזר מס שמן השנה
אשר טוריאל
רו”ח (ישראל) ומשפטן
מיסוי אמריקאי, בינלאומי וישראלי

ניתן ליצור קשר עם אשר דרך הפייסבוק

Asher Touriel

אשר טוריאל רואה חשבון ומשפטן מומחה במיסים ועסקים בארצות הברית ישראל ובניו יורק בפרט ניתן ליצור קשר עם אשר דרך הפייסבוק

Leave a Reply

Close Menu