למה נגעים באים – פרשת תזריע מצורע

למה נגעים באים – פרשת תזריע מצורע

למה נגעים באים

אמר רב שמואל בר-נחמני אמר רבי יוחנן:
על שבעה דברים נגעים באים
על: 1 לשון הרע 2 ועל שפיכות דמים,
3 ועל שבועת-שווא, 4 ועל גילוי עריות,
5 ועל גסות- הרוח, 6 ועל הגזל,
7 ועל צרות-העין

השאר תגובה