למה ללולב קוראים לולב?

למה ללולב קוראים לולב?

‘לולב’ – אותיות לו לב.
ליהודי צריך שיהיה לב אחד – לה’ בלבד.
כפי שנאמר “צור לבבי”
שהקב”ה הוא פנימיות נקודת הלב,
ואין לאדם לב אחר,
תשוקה לדבר נוסף.

לקוטי תורה

לולב אותיות לו לב

למה קוראים ללולב לולב

השאר תגובה