למה אין צרעת ביימינו? תשובת האלשיך

למה אין צרעת ביימינו? תשובת האלשיך

למה איננו רואים בימינו מצורעים,
והלוא הצרעת באה בעוון לשון הרע,
וכי אין עוד לשון הרע בישראל?
אלא עונש זה פסק משום שכיום
האוויר מלא לשון הרע במידה כזאת,
שאילו נענשו על כך הבריות בצרעת
היו כולם מצטרעים מכף רגל עד ראש…

אלשיך

השאר תגובה