לו רק היינו יודעים – אדמו”ר הריי”ץ –  על תהילים וחומש

לו רק היינו יודעים – אדמו”ר הריי”ץ – על תהילים וחומש

הרושם נשארהכח של תהילים וחומש

לו היו יודעים
איזה רושם נשאר בעולם
מאמירת פסוק חומש
או פסוק תהילים
לא היו
הולכים ברחוב
בלי דברי תורה

אדמו”ר הריי”ץ מליובאוויטש

השאר תגובה

%d bloggers like this: