להעלות את התחתון

להעלות את התחתון

הקטורת נעשתה מסממנים שאינם ראויים לאכילה,
שלא כבקרבנות שתנאי בהקרבתם הוא שיהיו
ראויים לאכילה. יתרה מזו:
בין סממני הקטורת הייתה גם החלבנה,
שריחה רע, ומרמזת על דברים שפלים ביותר.

מזה מובן שהקטורת באה להעלות לקדושה
גם עניינים נחותים ביותר
על-ידי הקטרתם לה’.

לקוטי שיחות הרבי מילובבאיטש

השאר תגובה