לא לשקר זה קל – להגיד את האמת זה קשה – רבי פינחס מקוריץ

לא לשקר זה קל – להגיד את האמת זה קשה – רבי פינחס מקוריץ

שנים של לימוד

“ולא תשקרו איש בעמיתו” (ויקרא יט,יא)
רבי פינחס מקוריץ היה אומר
שלוש-עשרה שנה למדתי שלא לומר דבר שקר
ושלוש-עשרה שנה למדתי לומר אמת.

השאר תגובה