כשהשמחה באה לאדם פתאום

כשהשמחה באה לאדם פתאום

כשהשמחה באה לאדם פתאום, בידוע שיבוא לו חסד וישועה

על ידי שמחה בשמחת תורה, זוכה לעבוד את השם יתברך באהבה.
 כשהשמחה באה לאדם פתאום, בידוע שיבוא לו חסד וישועה.
 על ידי שמחה נתגלה כבודו של אדם, גם יזכה לדעת.
 מי שהוא שמח תמיד, על ידי זה הוא מצליח.
 הנדרים והנדבות מביאים שמחה.
 על ידי שמחת יום טוב ועל ידי הנחת תפילין כראוי תלד אשתו בנים זכרים.
 על ידי רינה של שמחה תהיה בר דעת.
 על ידי הצער והעצבות בא מריבה בעולם, ועל ידי השמחה בא שלום בעולם.

השאר תגובה