כמה חשוב שמחת הנפש

כמה חשוב שמחת הנפש

לא להתעצב

יוסף אמר לאחיו “ועתה אל תיעצבו”, כי כל הרוצה להיות קשור עם הקב”ה,
עליו נאמר “עוז וחדווה במקומו”, אסור לו להיות שרוי בעצבות. מי שאין לו שמחת הנפש,
סימן שאינו במחיצת השכינה.
-רבי ישראל מרוז’ין

שמחת הנפש

השאר תגובה