כל נדיב ליבו יביאֶהָ את תרומת ה

כל נדיב ליבו יביאֶהָ את תרומת ה

“כל נדיב ליבו יביאֶהָ את תרומת ה'” .

“כל נדיב לב”
יביא את נדיבות ליבו עם התרומה.
עליו לתת לא רק את כיסו,
אלא גם ליבו, לתרום בחשק ומתוך חיוּת.
-שפת אמת

השאר תגובה