כל יהודי הוא חלק מהקב”ה עצמו ממש

כל יהודי הוא חלק מהקב”ה עצמו ממש

כשם שהבן נמשך ממוח האב,
כך נשמתו של כל אדם מישראל נמשכה
ממחשבתו וחכמתו יתברך כביכול.
ומאחר שהוא וחכמתו אחד,
נמצא שכל יהודי הוא חלק מהקב”ה עצמו ממש.

תניא

כל יהודי הוא חלק מהקב"ה עצמו ממש

השאר תגובה

%d bloggers like this: