כל אימרה ששמעו – היתה תורה

כל אימרה ששמעו – היתה תורה

בעבר כל אימרה ששמעו – היתה תורה, וכל מחזה שראו – הוראה בעבודה והדרכה.

%d bloggers like this: