כי האדם עץ השדה – בעבודה

כי האדם עץ השדה – בעבודה

העץ והאדם

בתורה נאמר “כי האדם עץ השדה”.
כשם שהעץ מחובר תמיד למקורו,
לכוח הצומח שבאדמה, כך בעל-עסק צריך
להיות קשור תמיד למקור חיותו – אלה השנים שבילה
באוהלה של תורה, קודם שיצא לעסוק בענייני העולם.

לקוטי שיחות הרבי מילובביטש

השאר תגובה