כיבוד הורים ואל תרצח?

כיבוד הורים ואל תרצח?

מדוע הוצמדו הדיברות
“כבד את אביך ואת אמך” ו”לא תרצח”?
ללמדך: אם יש לו לאדם מזונות
בתוך ביתו ואינו מהנה את
אביו ואת אמו, אפילו בעודם
צעירים ואין צריך לומר בזקנותם,
כאילו הוא כל ימיו
רוצח לפני המקום.
ילקוט שמעוני-

וידאו 21 הרב אברהם בן אסולין – כיבוד הורים בכיף

השאר תגובה