כאשר לא טוב לזולת

כאשר לא טוב לזולת

כאשר חלילה לא טוב לך
עליך להאמין שכנראה הדבר מגיע לך מאת ה’
ועליך לבטוח בו כי יעזור לך
לעומת זאת
כאשר הזולת מספר לך על מצבו הקשה
לעולם אל לך לענותו כי עליו לבטוח בה’
חובה עליך לעזור לו בפועל ממש ככל יכולתך.

כאשר לא טוב לזולת מה לעשות

השאר תגובה