כאשר ‘המלך בשדה’

כאשר ‘המלך בשדה’

כאשר ‘המלך בשדה’ – מוטל על כל אחד לגשת אליו.
המלך מקל עלינו לפגוש בו,
אולם אנו מחויבים ‘לזוז’ – לנוע, לצאת מעצמנו ולגשת אליו.
זה הזמן לבקש סליחה על כל החטאים שעשינו,
ולבקש להתחנן,
לשנה טובה שנת בריאות הגוף והנפש, פרנסה בשפע, שלום בעולם, וכמובן בארץ.