יצר הרע כגרזן

יצר הרע כגרזן

גרזן ביד

את יצר הרע עליך לדמות לרוצח,
העומד מולך ובידו גרזן,
והוא מוכן תמיד להתיז את ראשך
מעליך. אם קשה לך לדמיינו כך,
סימן שכבר התיז את ראשך…

רבי שמחה-בונם מפשיסחה

השאר תגובה