יצר הטוב יבער את החמץ

יצר הטוב יבער את החמץ

בדיקת החמץ נעשית לאור הנר
לאורו של יצר הטוב
כפי שנאמר
“נר ה’ נשמת אדם”
יצר הטוב יעזור
לאדם לבער את ה’חמץ’ שבו

אוהב ישראל

השאר תגובה