ימות המשיח הם תכלית הבריאה ושלימותה

ימות המשיח הם תכלית הבריאה ושלימותה

ונודע שימות המשיח ובפרט כשיחיו המתים הם תכלית ושלימות בריאות עולם הזה שלכך נברא מתחילתו (תניא פרק לו).

השאר תגובה