ילוד אשה מבין את אלוקים?

ילוד אשה מבין את אלוקים?

פעם בא מישהו אל רבי מנחם-מענדל מקוצק והציג לפניו שורה של קושיות על דרכי הנהגתו
של הקב”ה. אמר הצדיק: “וכי פלא הוא שאיננו מבינים את דרכי ה’? לא הייתי רוצה לעבוד
אלוקים שמעשיו מובנים בשכלו של ילוד אישה.

השאר תגובה