חיי תורה ומצוות חיים בריאים

חיי תורה ומצוות חיים בריאים

חיים בריאים
חיי האדם תלויים באויר שמסביבו. בלי אויר אי אפשר לחיות, ולפי סוג האויר שנושמים – כך הם החיים. חיי תורה ומצוות הם חיים בריאים.

השאר תגובה