אתר מרכז ניו יורק עוסק בשתי דברים עיקרים: מדריכים על ניו יורק ויהדות

חג הספרים – “דידן נצח” ה טבת

בתאריך ה’ בטבת תשמ”ז (6 בינואר 1987), פסק בית המשפט המחוזי בניו יורק בנידון המשפט שניהלה אגודת־חסידי־חב”ד על בעלות ספריית הרבי הריי”ץ שהספריה שייכת לחסידות ולא לאדם פרטי. מאז, ה’ בטבת נקרא בפי החסידים “דידן נצח” (מארמית – “הניצחון שלנו”).

לפני כמספר שנים נלקחו ספרים עתיקים ויקרי ערך מספריית הרבי מליובאוויטש בניו יורק.הספרים נלקחו ע”י בן משפחתו של הרבי הקודם בטענה שהוא “יורש” והספרים שייכים לו. במשפט שהתנהל בארה”ב בעניין נקבע ביום זה, כי לא חל דין ירושה על הספרים ויש להשיבם וכן כי הרבי אינו אישיות פרטית אלא אדם כללי בהתאם לקביעתה של הרבנית חיה מושקא, אשתו של הרבי וביתו של הרבי הקודם, כשנשאלה למי שייכים הספרים אמרה: “הרבי והספרים שייכים לחסידים”!

הרבי התייחס לחזרתם של הספרים כמעשה בעל משמעות רוחנית של “פדיון שבויים”, וקבע יום ה’ בטבת (שחל אתמול) כיום “חג הספרים”. לרגל יום “סגולה” זה ו”עת רצון” זו, הרבי מבקש מכל יהודי להשתדל לרכוש ספרי קודש חדשים, ולקבל החלטות טובות בלימוד התורה.

ועל ידי “פדיון השבויים” של ספרי קודש ולימוד בהם, נזכה לפדיון השבויים של כל עם ישראל ושל העולם כולו מהגלות אל הגאולה האמיתית והשלימה ע”י משיח צדקנו תיכף ומיד ממש! כמו שכתוב: “ציון במשפט תפדה וגו'” – שעל ידי “משפט” (לימוד תורה) זוכים לפדייה משבי הגלות.

חג ספרים שמח!!

מזון רוחני

נכתב על ידי צוות מזון רוחני אשר לא שוקט על שמריו ומידי יום חול מעלה דיברי תורה קצרים , ומבאר את עיניני היום באור החסידות. להרשמה לקבלת מייל יומי של מזון רוחני אנא שילחו איימיל ל [email protected]

Leave a Reply

Close Menu