זכות גדולה להתפלל בירושלים

זכות גדולה להתפלל בירושלים

כל מי שהוא מתפלל בירושלים

כאילו מתפלל לפני כסא הכבוד,
ששער השמים הוא שם
ופתח פתוח לשמוע תפלה,
שנאמר, וזה שער השמים
מדרש תהילים לתהילים צא-

השאר תגובה