זאת תורת העולה  – רבי משה מקוברין

זאת תורת העולה – רבי משה מקוברין

אש קודש

זאת תורת העולה היא העולה על מוקדה
זאת תורת העולה
הדרך להתרומם
ולהתעלות במעלות התורה
היא – על מוקדה
ללמוד בהתלהבות של אש קודש

רבי משה מקוברין

השאר תגובה