וידיאו 2 דקות ביאור התפילה 10 פקח עיוורים

ההלכה אומרת שגם עיוור יכול לברך את הברכה הזאת, מדוע?

התשובה החסידית  בסרטון 2 דקות!

השאר תגובה