וידאו 8 דקות פרשת בשלח נפגשת עם יוד שבט

למי יקשיבו בני ישראל למשה או לעמוד הענן?
צריך להתחיל לצאת ממצרים (מהמיצרים) להאמין בצדיקים וזה הענין של יצאת מצרים. יחי אדוננו ומורנו מלך המשיח לעולם ועד

שמונה דקות על פרשת בשלח בשבוע של יוד שבט עם הרב שרגא זלמנוב מבית חבד קווינס ניו יורק לגימת חסידות

השאר תגובה