“וזרח השמש ובא השמש” קוהלת א,ה – צדיקים

“וזרח השמש ובא השמש” קוהלת א,ה – צדיקים

עד שלא ישקע שמשו של צדיק זה,
מזריח שמשו של צדיק אחר; עד שלא שקעה
שמשו של משה, זרחה שמשו של יהושע.

מדרש רבה

וזרח השמש ובא השמש

השאר תגובה

%d bloggers like this: