ואכלת ושבעת וברכת את ה’ אלוקיך -פירוש קצר

ואכלת ושבעת וברכת את ה’ אלוקיך -פירוש קצר

“ואכלת ושבעת וברכת את ה’ אלוקיך”

צריכים לזכור את ה’ לא רק בשעת רעב ודחק,
אלא גם בזמן שובע. גם בשעה שאדם אוכל ושבע
– צריך הוא לברך את ה’
ולהודות לו על כל הטוב.

ננר למאור

ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך

השאר תגובה