ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת

ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת

“ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת”
פרשת אמור-
המילים “כל נפש אדם” מרמזות,
שהרוצח את האדם הורג לא רק נפש אחת,
אלא גם את בניו
ובני בניו עד סוף כל הדורות.
חטאו חמור כאילו רצח את כל האנושות.
-רסיסי טל

השאר תגובה