ה’ צילך על יד ימינך

ה’ צילך על יד ימינך

הבעל שם טוב זצ”ל אמר:
“ה’ צילך – כמו שהצל מחקה את האדם
כך ה’ יתברך מחקה את האדם כמעשהו,
מידה כנגד מדה.”

השאר תגובה