התורה תחילתה גמילות חסידות וסופה גמילות חסדים

התורה תחילתה גמילות חסידות וסופה גמילות חסדים

תחילה וסוף

דרש רב שמלאי: התורה תחילתה גמילות-חסדים וסופה גמילות-חסדים, תחילתה גמילות-חסדים,
שנאמר  “ויעש ה’ אלוקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם”, וסופה
גמילות חסדים, שנאמר “ויקבור אותו בגי”.

סוטה יד,ד

השאר תגובה

%d bloggers like this: