השבת היא מקור הברכה

השבת היא מקור הברכה

על השבת נאמר בזוהר

שכל ששת ימי השבוע מתברכים ממנה

השאר תגובה