הרבי הרש”ב – איך לקבל רוב טוב בגשמיות וברוחניות

הרבי הרש”ב – איך לקבל רוב טוב בגשמיות וברוחניות

אמר פעם הרש”ב
כשחסיד לומד או חוזר דברי חסידות ברבים
זו שמחה אצל אבותיי-זקניי. שמחה זו
מביאה עמה רוב טוב בגשמיות וברוחניות
לו לבניו ולבני-בניו.

הרבי הרש"ב - איך לקבל רוב טוב בגשמיות וברוחניות

השאר תגובה