הנצי”ב מוולוז’ין על אהבת ישראל

הנצי”ב מוולוז’ין על אהבת ישראל

ציטוט על אהבת ישראל

לא לפירוד

“לא תתגודדו” קשור גם עם האיסור שלא לעשות אגודות-אגודות )יבמות יד,א(. הואיל
וישראל בנים למקום הם, עליהם להימנע מכל פירוד ופילוג,

כי בני-ישראל בנים לאב
אחד צריכים ללכת
בדרך אחת ולתמוך זה בזה.

הנצי”ב מוולוז’ין

השאר תגובה

%d bloggers like this: