המשיח יהיה עניו בתכלית

המשיח יהיה עניו בתכלית

עניו בתכלית

משיח יצטיין בענווה מופלגת. אף-על-פי שיהיה בתכלית הרוממות וילמד תורה אף עם האבות
ועם משה רבנו, בכל-זאת המשיח יהיה עניו בתכלית וילמד גם עם אנשים פשוטים.

-ספר המאמרים תרצ”ט

המשיח יהיה עניו בתכלית

השאר תגובה