המנהיג הראשון של חב”ד | האדמור הזקן

המנהיג הראשון של חב”ד | האדמור הזקן

המנהיג הראשון

כשנשמתו של רבנו הזקן הייתה צריכה לרדת למטה
אמרו לה, שהוא יהיה המנהיג הראשון של
נשיאי חב”ד
ובעבודה של מסירות-נפש ושל אהבת-ישראל
יזכו לגילוי משיח

ספר השיחות תש”א

המנהיג הראשון של חב"ד

השאר תגובה