היכן נמצא היכל העשירות?

היכן נמצא היכל העשירות?

שני פתחים

היכל העשירות עומד
בין גן-עדן לבין הגיהינום,
ושני פתחים לו,
זה כנגד זה, אחד לעבר
גן-עדן והשני לגיהינום.

איגרות קודש

היכן נמצא היכל העשירות

השאר תגובה

%d bloggers like this: