הדלקת הנשמה בחנוכה

הדלקת הנשמה בחנוכה

במסכת שבת  נאמר: “הדלקה עושה מצווה”, משום שעיקר המצוות ותכליתן בהדלקה –
חום האש האלוקית המתלקחת בנשמתו של כל יהודי.

רבי לוי-יצחק מברדיצ’וב

השאר תגובה