הדיבור כמגבר לרגשות

הדיבור כמגבר לרגשות

מגביר הרגשות

בכוחו של הדיבור להגביר את המידות או להחלישן.
כאשר אדם מדבר דברי אהבה, הוא מוסיף ומגדיל בכך את אהבתו לחברו,
וכן בכעס, כאשר אדם מדבר על כך, הריהו מחזקו ומגבירו,
וכאשר הוא שותק – הכעס נחלש עד שהוא מתבטל לגמרי.

ספר המאמרים תרנ”ט הרבי מילובביטש

השאר תגובה