האם קל לעשות מצוות? ווידיאו 12 דקות על פרשת נשא

פרשת נשא -קל לעשות מצוות? לגימת חסידות 2 עם הרב שרגא זלמנוב

1. פרשת נשא בדרך כלל קוראים אחרי שבועות מדוע?
2. האם יש קשיים לעשות מצוות?

לגימת חסידות 2 עם הרב שרגא זלמנוב פרשת נשא
לעילוי נשמת אייל בן יפה ורוברט

השאר תגובה