האם צריכים לחשב את השמחה?

האם צריכים לחשב את השמחה?

שמחה בלי חישובים

השמחה אינה צריכה לנבוע מתוך חישובים שונים
אלא “ושמחתם לפני ה’ אלוקיכם”
מעצם העובדה שהוא ה’ אלוקינו
עצם הדבר שהקב”ה רוצה שנהיה שמחים
צריך להביאנו לידי שמחה.

רבי אברהם מסלונים

שמחה בלי חישובים

השאר תגובה