האם מערת המכפלה שייכת לישמעלים

האם מערת המכפלה שייכת לישמעלים

טענה ותשובתה למי שייכת מערת המכפלה?

בני ישמעאל טוענים שמערת המכפלה שייכת להם,
כי הם צאצאיו של אברהם אבינו כמה תשובות בדבר:
1. לישמעאל לא הייתה כלל זכות ירושה,
כי הוא בן השפחה, ואין בן השפחה יורש.
2. לישמעאל לא היה כל קשר לשרה, וממילא אין
לו קשר למערת המכפלה שנקנתה בעבור קבורת שרה.
3. רוב בני אומות העולם הגרים בארץ-ישראל
אינם צאצאי ישמעאל כלל אלא רק קצתם
מצאצאיו, כדברי האבן-עזרא בפרשתנו.

מקור לקוטי שיחות

למי שייכת מערת המכפלה

השאר תגובה