דור שמצפה למשיח

דור שמצפה למשיח

דור שמצפה למשיח

אמר יצחק אבינו לפני הקב”ה:
ריבונו של עולם, שמא אין חזרה לבנים?
השיבו הקב”ה:
אל תאמר כן, יש דור שהוא מצפה למלכותי
מיד הם נגאלים,
שנאמר “ויש תקווה לאחריתך נאום ה’
ושבו בנים לגבולם”.

ילקוט שמעוני איכה

השאר תגובה