דברי תורה כל העולם שמחים בו

דברי תורה כל העולם שמחים בו

מטר וטל

התורה נמשלה למטר ולטל. מה מטר חיים לעולם – אף דברי תורה חיים לעולם. אלא תאמר
שמטר מקצת העולם שמחים ומקצת העולם עצבים בו, כמו מי שגתו מלא יין וגרנו לפניו והם
מצרין בו, אף דברי תורה כן? תלמוד לומר: “תיזל כטל אמרתי” – מה טל כל העולם כולו
שמחים בו, אף דברי תורה כל העולם כולו שמחים בו. 🙂

-ילקוט שמעוני

השאר תגובה