ברכה לראש חודש אייר

ברכה לראש חודש אייר

ראש חודש אייר
ראשי תיבות
אני יי רופאך

בברכת רפוא”ש
ובריאות איתנה
לכל ישראל

השאר תגובה