בלי צביעות – רבי ישראל מסלנט

בלי צביעות – רבי ישראל מסלנט

 

בלי צביעות

מהי משמעות הביטוי “כדרך”?
אלא בדרך-כלל אדם משתדל למצוא חן בעיני הבריות על-ידי
חנופה, שקר וצביעות. לכן מזהירים אותו,
שימצא חן בעיני הבריות כדרך שעליו למצוא חן
בעיני המקום, שאותו אי-אפשר להונות.

רבי ישראל מסלנט

בלי צביעות - רבי ישראל מסלנט

השאר תגובה