ביאור התפילה 3

ממשיכים בביאורי התפילה. אחרי שהסברנו שהמודה אני לפניך זה הצהרה שאני מודה זה לא מלשון תודה אלא מלשון מסכים. בשיעור הזה נמשיך לביאור “מלך חי וקיים”

מה המשמעות של המילה חי?

מתי נקבל את השכר על המצוות?

השאר תגובה

%d bloggers like this: