אם פגעו בך למה לא להחזיר פגיעה  – יהודים כגוף אחד

אם פגעו בך למה לא להחזיר פגיעה – יהודים כגוף אחד

יהודים כגוף אחד

על האדם להבין שהוא
וחברו הם בעצם גוף אחד.
לכן גם אם חברו פגע בו,
אין מקום להחזיר
לחברו פגיעה.

תורה תמימה

יהודים כגוף אחד - אהבת ישראל

השאר תגובה